Pål Johnsen var ferdig utdannet lege i 2018. I turnustiden var han ett år på Ahus og seks måneder i Rælingen kommune. Etter endt turnustid var han igjen ett år på Ahus og praktiserte lungemedisin og akutt- og mottaksmedisin. Etter paksisen på Ahus har nå i ett og et halvt år jobbet som fastlegevikar for Carl Thomas Hoddø ved Fjerdingby legesenter.

Det er i tillegg utlyst en ny fastlegehjemmel ved Stallbakken legesenter, og dette betyr at Rælingen kommune vil få to helt nye legehjemler i kommunen.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Fjerdingby legesenter flytter inn i nye lokaler i Ravinen i begynnelsen av september. Ny adresse blir:  Øvre Rælingsveg 203, 2008 Fjerdingby.