Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er en miljøbedrift som tar i mot og renser kommunalt spillvann fra eierkommunene før det slippes ut i Nitelva, og behandler og sørger for betryggende sluttdisponering av slam som produseres ved renseanleggets drift.
NRA er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Eiere av, og deltagere i selskapet er de fire kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

NRAs nettsider

Skjema

Publisert | Oppdatert 23. juni 2015