Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

Besøksadresse og kontaktinformasjon til skolen:

Nordby skole
Tomterstien 33
2009 Nordby

Telefon: 64 80 40 40
Mobil:  48 16 75 75

Nordby skoles hjemmeside.

Rektor/enhetsleder Fredrik Zhang

 

 

Skolerute

Skolerute fins på skolens hjemmesider.