Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
14. januar kl. 12:52

Søknadsfrist barnehageplass er 1. februar og 1. mars

Søke og endre barnehageplass gjør du via:  Barnehageportalen.

Les mer clear

Generelt

Beskrivelse

Regjeringen innfører totalforbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger (boliger, offentlig bygg og næringsbygg (yrkesbygg)) fra 2020, se forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

 

Forbudet medfører at det vil foregå en gradvis utfasing av oljetanker. De gamle oljetankene representerer en forurensningsrisiko selv om ikke de lenger er i bruk. Derfor bør de fjernes og rengjøres. Man risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom man er eier av en gammel oljetank som begynner å lekke.

Se her for informasjon om støtte til fjerning av oljetanker.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ifølge forurensningsloven er den som eier oljetanken ansvarlig for å fjerne den. Som grunneier står du ansvarlig for at en oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Nedgravde oljetanker representerer er en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak.

 

Kommunen har ikke mannskap som kan fjerne oljetanker, dette må utføres av firmaer som er sertifisert innenfor området. Melding om dette skal sendes kommunen.

 

Fremgangsmåte:
- Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på "gulesider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall.
- Tanken må graves opp og fjernes. Det er ingen god løsning å la den bli liggende, ì og med at det vil være vanskelig å avdekke mulig lekkasje.
- Noen har innvendige kjellertanker. De må demonteres av en tilbyder med gass sertifikat, fordi denne må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset.
- Etter at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Du kan gi gårds- og bruksnummer til de som har utført jobben, slik at de kan sende dokumentasjon til kommunen om at tanken er fjernet og levert til mottak.

Annen informasjon

Dersom du går over til en fornybar oppvarmingsløsning kan man få støtte gjennom Enovas tilskuddsordning

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00