Strategidokument Næring gir en orientering om status og utviklingstrekk i forhold til næringsstruktur og ulike næringsrelevante forhold. Dokumentet viser vedtatte næringsstrategier for Rælingen.

Strategidokument for næring og næringsutvikling ble vedtatt av kommunestyret 4. februar 2009. 

 

(Dokumentet er dessverre for tiden utilgjengelig på våre nettsider. Vi jobber med saken. Send oss en e-post: postmottak@ralingen.kommune.no eller via skjemaet nederst på siden her om du har tilbakemelding til oss.)

Strategidokument for næring og næringsutvikling vedtatt 04022009