Myrdammenhytta ble ferdigstilt sommeren 2018 og har en flott beliggenhet innenfor Myrdammen statlig sikrede friluftslivsområde, ca. 400 meter fra parkeringsplassen. Hytta er utformet med uteområde ved inngangspartiet, kjøkken og oppholdsrom med peis. Hytta har også en tilhørende bod og et toalett. Det er ikke lagt til rette for overnatting på hytta. Toalettet er i sommerhalvåret åpent og tilgjengelig for alle brukere av Myrdammen friluftslivsområde. Hele området er universelt utformet.

Fasiliteter

Hytta er utstyrt med dekketøy til 32 personer. Til høytidlige arrangementer anbefales det kun å dekke til 24 personer.

Det er dårlig nettilgang på Myrdammen. Vi anbefaler at materiell som skal brukes lastes ned på forhånd.

Utleie

Leiepriser:

  • 860,- for et halvt døgn (kl. 08:00–15:00/17:00–24:00)
  • 1720,- for et helt døgn (kl. 08:00–24:00)

Faktiske merkostnader knyttet til utleien, herunder ekstra kostnader til renhold, må dekkes av leietaker, også ved gratis leie. Du kan velge å vaske selv.

Hytta leies ut kostnadsfritt internt i kommunen og til lokale lag og foreninger mandag–torsdag. Arrangementer med allmennyttige formål kan leie kostnadsfritt alle dager.

Søker må være minimum 25 år, og avtale om utleie begrenses til 1,5 år fram i tid.

Ønsker du å leie hytta kan du kontakte servicetorget i Rælingen kommune, telefon 63 83 50 00 eller postmottak@ralingen.kommune.no