Myrdammen ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1973. Området blir brukt til bading og som rekreasjonsområde, som utgangspunkt for turer til fots eller på ski i skogen, samt fiske i vannet. Det er lagt ned mye arbeid i tilretteleggingen av området, noe som blant annet innebærer tilrettelagte turveier, toaletter, badebrygge, stupebrett, plaskedam, sandvolleybane, frisbeegolf og utleiehytte. Tellinger viser at Myrdammen har over 100 000 besøkende i året.

Det tas jevnlig vannprøver og badetemperaturen måles daglig.

Badetemperatur

Temperatur: 21 grader
Sist målt: 2. juli 2022

Adkomst og parkering

Myrdammen ligger helt øst i Østmarka, 500 meter opp fra hovedveien ved Nordby på vestsiden av Øyeren. Avkjørsel fra Fylkesvei 120/Nedre Rælingsveg i svingen i bunnen av bakken.

Parkering

Ved Myrdammen finner du flere parkeringsplasser. Vis hensyn, bruk kun oppmerkede parkeringsplasser og husk at utrykningskjøretøy må ha plass til å komme fram. Dersom det ikke er ledig kapasitet på parkeringsplassen må alternativ parkering eller alternative transportmuligheter benyttes.

Det er kort vei fra parkeringsplassen til badeplassen, og det er lett tilgjengelig for rullestolbrukere og de med barnevogn.

Alternative parkeringsmuligheter er ved utfartsparkering på Nordby og ved Nordby skole. Fra her er det litt i underkant av en kilometer til badeplassen langs opparbeidet turveg. 

Kollektivt

Nærmeste bussholdeplass er Skjønberg, se reiseinformasjon hos Ruter.

Sykkel

Det er sykkelparkering ved badeplassen og ved Myrdammenhytta.

Fasiliteter

Toaletter

Toalettanlegget på Myrdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca. 1. oktober. Toalettene rengjøres hver dag i sommerhalvåret, sammen med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av badeplassen.

Toalettanlegget inneholder også handikaptoalett.

Ved Myrdammenhytta finnes også toalett, som er åpent for alle i sommerhalvåret, men kun tilgjengelig for leietagere av Myrdammenhytta i vinterhalvåret. Toalettet ved Myrdammen er også universelt utformet.

Bålplasser

På området er det etablert tre helårs bålplasser. Bålplassene blir tilrettelagt og vedlikeholdt av kommunen. Det er tillatt å benytte seg av bålplassene hele året, så fremt det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild risikabelt. Kontakt brannvesenet ved usikre forhold.

Det er også satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser som fylles opp regelmessig. Ikke benytt mer ved enn nødvendig, slik at alle brukere av bålplassene får nyte godt av tilbudet.

Annet

Ved badeplassen er det badebrygge med HC-tilgang, og en flytebrygge ute i vannet.

Stupebrett og markering av grunne i plaskedam for de yngste settes ut når badesesongen starter og tas inn på høsten.

På området finner du også sandvolleybane, discgolf/frisbeegolf-bane og utleiehytta Myrdammenhytta.

Fra Myrdammen går det blåmerkede stier bla. rundt Myrdammen, til Ulleråsen/Fjellstad og til utkikkspunktet Tjuvstuåsen.

Det er ikke åpnet opp for kiosk eller salg av varer på kommunens badeplasser.

Ved ønske om arrangementer eller lignende på badeplassen må du ta kontakt med Rælingen kommune.

Vær obs på

Telting, camping eller lignende ved badeplassen er ikke tillatt.

Hunder skal holdes i bånd og eventuell bading av hunder skal skje med god avstand fra tilrettelagte sandstrender.

Det er plassert ut søppeldunker. Hold området rent, og bruk søppeldunkene.