Tre onsdagskvelder i november kan du lære mer om bo-og byggeskikk, veier og samferdsel, mat og klær og om hvordan impulser utenfra påvirket romerikskulturen i tiden rundt 1814. Arrangøren er stolte av å ha fått med landets ledende eksperter på de ulike temaene. Møtene er gratis. Les hele invitasjonen her

Er du interessert i lokalhistorie?

Rælingen historielag og Rælingen bygdetuns nettsider

Rælingen bygdetun