Kommunestyret vedtok 16.03.2022 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022–2033 ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fram til 16.05.2022.

Vi inviterer til informasjonsmøte 4. mai kl. 18–20 om kommuneplanens arealdel i kommunestyresalen på rådhuset. Her kan du få mer informasjon om kommuneplanens arealdel, som for eksempel bolig- og sentrumsutvikling, skole, gang-/sykkelveier og klima. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Du kan også møte oss for en prat på en av våre åpne kontordager på rådhuset, onsdag 27. april og torsdag 5. mai kl. 11:30–16. Her kan du møte planavdelingen og stille spørsmål.

Les mer om kommuneplanens arealdel.