Kunne du tenke deg å være meddommer? Send en e-post til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

Nedenfor kan du lese om kravene som stilles for å kunne være meddommer.

Som meddommer må du blant annet:

- ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven.

- være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

- stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen. (den dagen du formelt velges som meddommer av kommunestyret i Rælingen) 

- være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregistert som bosatt i riket de tre siste årene før valgdagen. (ikke krav til statsborgerskap)

Les mer: Domstollovens §§ 70-72 (lovdata.no).


Det er laget et brev med opplysninger vi har behov for å innhente fra alle meddommerkandidater Brevet finner du ved å trykke her

Du kan lese mer om meddommerverv ved å trykke her

Vil du vite mer om skjønnsmedlemmer finner du det ved å trykke her