BESØK PÅ LØVENSTADTUNET

 

Til besøkende på Løvenstadtunet

Ta kontakt med en avdelingen dere ønsker å besøke i forkant.

Kontaktinformasjon: 

Besøk: Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad  (se kart nedenfor). Post: Postboks 100, 2025 Fjerdingby  

Telefon: 64 80 24 00  Servicetorget: 63 83 50 00

Enhetsleder: Grethe Lid

Leder Grethe Lid

Viktig informasjon til pårørende Løvenstadtunet om koronasituasjonen

Besøksrutiner Løvenstadtunet (21.10.2020)

Informasjon til pårørende tilhørende Løvenstadtunet

Hva gjør Løvenstadtunet når en beboer på en av våre avdelinger tester positivt for korona?

Ved mistanke isolerer vi beboer og tar prøve. Når en beboer ved Løvenstadtunet får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

Kommuneoverlegen mottar det positive prøvesvaret, og tar direkte kontakt med seksjonsleder på seksjonen. Avdelingsleder/vakthavende sykepleier varsler pårørende, og igangsetter en rekke tiltak basert på Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og kommunens eget infeksjonskontrollprogram og rutine for koronasmitte:

  • Den smittede er isolert med smitteregime, i påvente av prøvesvar.
  • Isolering medfører at beboer i minst mulig grad skal ut av rommet
  • Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen får adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell
  • Institusjonen forsøker å begrense antall ansatte som er i kontakt med den smittede
  • Ansatte ved institusjonen vil følge rutinene for bruk av smittevernutstyr i kontakt med beboer/pasient

Avdelingsleder bistår kommuneoverlegen med å kartlegge beboere og ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede i perioden hvor han/hun var smitteførende. Disse defineres som nærkontakter.

Alle nærkontakter vil kontaktes og satt i karantene i 14 dager fra de var i nær kontakt med den smittede. Dette gjelder også eventuelle nærkontakter utenfor institusjon. Pårørende vil bli varslet dersom deres nærmeste defineres som nærkontakt.

Alle registrerte pårørende ved en avdeling vil få informasjon hvis det påvises koronasmitte i avdelingen (uansett om de er nærkontakter eller ikke).

Hilsen enhet Løvenstadtunet

Hva gjør vi?

Våre kjerneoppgaver er å drifte Løvenstadtunet med institusjonsplasser for brukere med somatisk sykdom, kognitiv svikt/demens, produksjonskjøkken, heldøgns bemannet omsorgsbolig, dagsenter og vaskeri. I tillegg drifter vi vaskeri og transport av dagsenterpasienter.

Avdelinger

Enhet Løvenstadtunet har følgende avdelinger:

Dagsenter Løvenstadtunet 

Løvenstadtunet boliger, 4.etg.

Somatisk avdeling 2.etg

Somatisk avdeling 3.etg

Løvenstadtoppen 3. etg.

Løvenstadtoppen 4.etg

 

(se mer informasjon under "Les mer om " øverst på siden)

Ønsker du å søke plass?

Klikk på Tjenestekontoret for helse og omsorg for skjema og mer informasjon om hvordan du søker eller kontakt oss.

Vil du jobbe hos oss?

 Når vi har ledige stillinger hos Løvenstadtunet vil du finne de ved å klikke på ledige stillinger i Rælingen kommune.