Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

 

Skolerute

Skolerute fins på: Skolens hjemmesider.

Besøksadresse og kontaktinformasjon

 

Løvenstad skole
Løvenstadvegen 7
2006 Løvenstad

E-post: lovenstad.skole@ralingen.kommune.no

Løvenstad skoles hjemmeside.

Løvenstad skole på Facebook

Rektor: Johan Otterlei Blomqvist

Rektor Johan Otterlei Blomqvist