Løvenstad barnehage
Løvenstad barnehage

Kontakt

Løvenstad barnehage

Løvstien 5

2006 Løvenstad

Telefon. 63 83 50 60

Åpningstid: kl. 07.00-17.00

Løvenstad barnehages nettsider

Barnehageleder: Elisabeth Rasmussen

Elisabeth Rasmussen
Elisabeth Rasmussen

Kjerneoppgaver

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn.