Kjerneoppgaver

Kjerneoppgaver: Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte.  Det skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn.

Se informasjon om priser og hvordan du søker/endrer plass nederst på siden.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Ordinær barnehage
  • Avdelingsbarnehage
  • 1-6 år
  • Antall barn: 70

Slik jobber vi

Vi vil være et trygt sted for barn, hvor vi lærer i samspill med hverandre.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, utviklingsområder, og om hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Avdelinger

Tommeliten (1 - 4 år) telefon 63 83 50 66                                       

Småtroll (1 - 3 år) telefon 63 83 50 67                                       

Haugtussa (3 - 6 år) telefon 63 83 50 65 / 917 48 476               

Veslefrikk (3 - 6 år) telefon 63 83 50 64 / 917 49 352