Innbyggerantall per 3. kvartal 2017

 

Folkeveksten er 123 personer. Det er 0,7 prosent økning hittil i år.

Kilde: SSB.