Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

  Kriterier/vilkår

  Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

  Samarbeidspartnere

  Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

  Pris for tjenesten

  Ledsagerbevis er gratis.

  Lover

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du finner søknadsskjemaet for ledsagerbevis på denne siden. Du kan også få søknadskjemaet tilsendt ved å kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg. Telefon: 64 80 20 96. Her kan du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Ved første gangs søknad må legeerklæring vedlegges.

  Vedlegg

  Passfoto

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, behandler eller kommunehelsetjeneste.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 05.03.2018 14:18