Marikollen er et flott utgangspunkt for langrenn, både innover i marka og i mer nærliggende løyper. Rælingen kommune utvikler nå et nytt langrenns- og rulleskianlegg, med stadion sentralt plassert i idrettsparken. Ved ferdigstillelse vil det nye anlegget ha ca 4 km med løyper, hvoav 2,5 km er asfaltert for rulleski. Alle løyper skal ha belysning. Deler av anlegget vil også kunne snølegges med kunstsnø, og sikrer enda bedre muligheter for gå langrenn i kommunen.  Så langt er langrennsarenaen med tilhørende skibru og snøproduksjonsanlegg ferdig og i bruk. For å få gjennomført hele det kommende langrennsanlegget med lys og snøproduksjon, antas det at arbeidet vil pågå de neste årene.

I tillegg til disse traséene arbeider Rælingen kommune med å knytte planlagte løyper fra Blystadlia inn på arenaen. Det opprettes derfor en tunnel over gangveien i idrettsparken slik at skiløpere og fotgjengere kan ferdes samtidig på området.langrennsarena.jpg

Arbeidet med langrennsanlegget foregår i samarbeid med Rælingen skiklubb. Skiklubben skal også bygge sin egen tidtakerbu på stadion. Du kan lese mer om langrennsgruppa i skiklubben på deres hjemmesider (trykk her). Der finnes det også informasjon om skirenn og andre arrangementer i anlegget.

 

Sesongen 2019/2020

Vinteren 2019/2020 vil store deler av langrennsanlegget være åpent for bruk. Inkludert stadion vil det være mulig å benytte omtrent 3 km med nye løyper. Deler av dette løypenettet vil innen jul være lyssatt. Anlegget prepareres for klassisk og skøyting, og det er plass til begge stilarter samtidig.

I løpet av uke 49 tar det meste av arbeidene i anlegget vinterpause, og det åpnes for bruk. Løyper prepareres så raskt det er mulig på de områdene det har vært maskintrafikk etter siste snøfall.

Bildet under viser hvilke løyper som er tilgjengelige gjennom sesongen. Lyseblå løyper vil bli belyst.

Skiløyper Marikollen vinter 19/20

I tillegg til anlegget i Marikollen, er det et stort nett av skiløyper i kommunen. De kan du lese mer om her!