Innspill og merknader bes sendt  Rælingen kommune før behandling av kommunestyret kl 12.00 onsdag 3. desember 2014.

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no  Besøksdresse: Rælingen kommune, Bjørnholthagen 6, 2008 Fjerdingby.

Postadresse: Rælingen kommune, Postboks 2025 Fjerdingby

Merk e-post eller konvolutt med: "Merknader til Handlingsprogram 2015-2018."

Handlingsprogram 2015-2018 Formannskapets innstilling.

 

Relatert artikkel og mer om budsjettprosessen 

Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 - Rådmannens forslag