Hvor stort er stipendet?

Stipendet utgjør totalt 10.000 kr pr. år, men kan deles opp i maksimalt 2 stipend á 5.000 kr.

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som, gjennom yrke eller fritid, deltar eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Rælingen.

Det forutsettes at søkeren bor i, eller på annen måte har tilknytning til, Rælingen kommune.

Hvordan søker man?

Det er laget et eget søknadsskjema som du finner HER.
I søknaden om stipend må det vedlegges en plan for bruk av stipendet. Planen må inneholde:

  • Hva stipendet skal brukes til
  • Kostnadsoverslag
  • Tidligere mottatte stipend

Hvordan bestemmes mottakeren?

Komité for kultur og nærmiljø tildeler kulturstipend på bakgrunn av innkomne søknader.

Hvor og når får man stipendet?

Overrekkelsen av kulturstipend skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement, i hovedsak på Rælingskvelden som arrangeres i januar. 

Hva skjer etter at jeg har fått stipendet? 

Stipendmottaker(e) skal sende inn en kort skriftlig rapport om hvordan stipendmidlene er blitt brukt, ca 6 måneder etter at stipendet er tildelt.

 

Vil du søke? Klikk her