Rælingen kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturforeningene i Rælingen kommune. Her er kor, korps, historielag, husflid, kunstforening og flere til medlemmer. Totalt er det 22 foreninger og totalt ca 1100 enkeltmedlemmer med i vårt lokale kulturråd. Leder for kulturrådet er Kjetil Bakken, kjetil.bakken@getmail.no