Om koronaviruset og smitte

Hva er reglene for karantene, isolasjon og hjemme-fra-jobb?

 • De som utvikler symptomer på luftveissykdom, skal ta kontakt for test og holde seg hjemme fra jobb til man er helt frisk igjen. 
 • De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer.
 • Etter reiser til røde områder skal man i karantene.
 • Etter reiser til grønne områder skal man følge nøye med på symptomer og helst begrense nær kontakt med andre i 10 dager.
 • De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.
 • Er du nærkontakt til noen som har fått påvist koronavirus, se FHI for oppdaterte råd
 • Følg:"Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)"

Hva er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Er det greit å være sammen med andre nå?

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier. 

Det er tilltat med opptil 20 personer sammen i privat regi, men alle må holde en meters avstand til hverandre. 

Friske barn kan være sammen i små grupper, men det bør tilstrebes å ha faste lekevenner gjennom hele perioden. Går de i barnehagen eller på skolen, bør de kun være sammen med barn fra sin kohort også på fritiden. Å leke ute medfører mindre smitterisiko enn å leke inne. 

Du bør også ha en meter avstand til kollegaer på jobben. 

Hvordan er smittefaren?

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. I Norge er nå smittetallet langt under en (se oppdaterte tall i dags- og ukesrapporter på FHIS nettsider) Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Har du spørsmål eller trenger informasjon om koronaviruset?

Er du frisk, søk informasjon på nett. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på: HelseNorge.no  Du kan også se fhi.no og helsedirektoratet.no.

Du kan også ringe: 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30.

Husker du dine nærkontakter? Om du blir smittet må de testes for å stoppe spredning av koronavirus.

Se film fra som Lørenskog kommune deler med oss: HER. Du får tips til hvordan du kan holde oversikt over nærkontakter. 

Hva gjør du når du tror at du kan være smittet?

Tror du at du kan være smittet, sjekk Slik skjer testing og smittesporing i Rælingen for informasjon om hvordan du kan bli testet. Alle må bestille time på forhånd.(oppdateres ved endringer)

Kriterier for hvem som testes (fhi.no)  

Se mer på HelseNorge.no  

Har du mistanke om at du er smittet, kan du registrere deg her (helsenorge.no)

Har du spørsmål om prøvetaking/testing for korona?

For spørsmål i forbindelse med prøvetaking, kan du ringe testtelefonen 404 33 055 mellom kl. 0900-1100 og 1200-1300 på hverdager og mellom kl. 0900-1000 på lørdag og søndag. Du kan også sende "test" på sms så blir du oppringt. 

Hvordan forebygger vi smitte?

 • Det viktigste tiltaket er god håndvask og hostehygiene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser.
 • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.
 • Host i albukroken eller i papirlommetørkle som du kaster etter bruk

Disse rådene er viktig for å beskytte seg mot både koronavirus, og også influensavirus.

Se utfyllende råd på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Litt, mye eller helt avstand? - Sosial distansering fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) (19.06.2020)

Her finner du plakater fra helsedirektoratet om informasjon til de som skal ut å reise og om vaner som forebygger smitte.

Informasjon for hørselshemmede

Film på tegnspråk om generell informasjon og råd om koronavirus

Film på tegnspråk om hjemmekarantene og isolasjon

 

Flere filmer: Coronavirus og smitteforebygging, Informasjon om nødhjelp, Korona-informasjon til barn, finner du her (tegn.tv)

.

NAV

Hva kan NAV hjelpe deg med?

NAV Rælingen har stengt for dropp inn, kun timeavtaler gjennomføres på grunn av koronasituasjonen. Du kan bruke fortsatt bruke PC og kopimaskin.

Oppdatert informasjon finner du her (nav.no)  Er du permitert/arbeidssøker eller arbeidsgiver/bedrift som må permittere? Se nyttige videoer fra NAV i artikkelen her. 

Er du arbeidsgiver i Rælingen og har spørsmål om permittering? 

Dette kan NAV hjelpe deg med som arbeidsgiver

Utviklingen i antall arbeidsledige i Rælingen (04.06.2020)

Næringsdrivende - er du arbeidsgiver i Rælingen og lurer på noe om permittering?

Dette kan NAV gjøre for deg som arbeidsgiver

Regjeringen har vedtatt tiltakspakke. Er du arbeidsgiver i Rælingen og lurer på noe om permittering?

NAV Rælingen svarer på spørsmål fra bedrifter i kommunen om permitteringer. Se mer her 

Utviklingen i antall arbeidsledige i Rælingen (04.06.2020)

Status i Rælingen

Antall smittede i Rælingen

For daglig oppdaterte tall for smittede i kommunen se vg.no 

Hvorfor kan det være avvik i tall for antall smittede? Avvik mellom tallene for eksempel i avisen VG er knyttet til folkeregistrert bostedsadresse.. Et eksempel  er at  en student som er folkeregistrert i Rælingen, men bor i Trondheim kan bli registrert som smittet i Rælingen hos VG, mens vi ikke tar dette tilfellet med i våre tall, siden vedkommende bor og følges opp av helsevesenet i Trondheim. Tilsvarende kan vi ha med tilfeller som følges opp i Rælingen, men som har folkeregistrert adresse i en annen kommune. Det vil derfor være avvik mellom våre tall og tallene til for eksempel VG.

Forskrift om midlertidig smitteverntiltak i Rælingen kommune (01.10.20)

Smitteverntiltak for Rælingen kommune

Information in different languages

Reise og ferier

Smittevernråd ved reiser og ferie

Smittevernråd ved reiser og ferie(fhi.no)    

 

Løvenstadtunet og Fjerdingby helsetun - Omsorgssentre

Bør besøkende på Løvenstadtunet og Fjerdingby helsetun ta spesielle hensyn?

Enhet Løvenstadtunet

Ingen videre smitte ved Fjerdingby helsetun (28.09.2020)

En ansatt på Fjerdingby helsetun er smittet  (19.09.2020) 

Det er påvist et tilfelle av koronasmitte på KAD Fjerdingby helsetun (30.03.2020)

Risiko for smitte av koronavirus ved Fjerdingby helsetun (Publisert 16.03.2020).

Oppdatert informasjon fins på Helsedirektoratet.no

Det er restriksjoner for besøkende til helseinstitusjoner og adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i helseinstitusjonene. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle helseinstitusjoner. (Fhi.no)

 Løvenstadtunet  

Tjenestekontoret for helse og omsorg holder stengt for besøkende

Barn, barnehage og skole

Skoler, barnehager, helsestasjon

Barnehager og skoler

Ansatt ved Løvenstad skole er smittet av covid19 (14.10.2020)

Ingen videre smitte på Nordby skole (30.09.2020)

Informasjon om covid19 smitte ved Nordby skole (20.09.2020)

Barnehagenes åpningstider utvides fra 8. juni (3.06.2020)

Ingen videre smitte ved Løvenstad skole (2.06.2020)

Informasjon til foresatte i barnehhage (29.05.2020)

Informasjon til foresatte i skole (29.05.2020)

Ny smitteveileder kommer 29. mai for skole og barnehage 

Påvist covid-19 hos elev ved Løvenstad skole (25.05.2020)

Velkommen tilbake til skoler - barnehager og SFO (8.05.2020) 

Informasjon om åpning av skoler fra uke 20 (8.05.2020)

Informasjon om covid19-smitte ved Rud skole (7.05.2020)  

Informasjon til foresatte om barnehager som åpner fra 20. april og skoler (1.-4. trinn) og SFO fra 27. april

Rammer og rutiner for fjernundervisning i Rælingen kommune våren 2020 (5.05.2020)

Informasjon til foresatte om fjernundervisning når skolene er stengt

Informasjon om betaling for barnehageplass og SFO

Skoler og barnehager er stengt til og med mandag 13. april 2020

Helsedirektoratet vedtok stenging av barnehager og skoler fra 12. mars kl. 18 til og med 26. mars. 24. mars ble vedtaket forlenget til å gjelde til og med 13. april 2020. Hensikten er å redusere spredning av koronavirus og opprettholde helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjonerHjemmeundervisning er etablert for skoleelever. 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

Helsestasjonen for barn 0-5 år og gravide, har nå tilnærmet ordinært helsestasjonsprogram men enkelte konsultasjoner vil fortsatt gjennomføres ved –––telefon/videokonsultasjon. Det sendes innkalling til konsultasjoner på vanlig måte og andre besøk må avtales på forhånd. Åpent hus på tirsdager, barselgrupper og andre gruppetilbud utgår eller erstattes av telefon/videokonsultasjon.        

Dersom du eller noen i husstanden er syk, har symptomer på luftveissmitte (som feber, hoste, tungpustethet), er isolert eller i karantene skal dere ikke komme på helsestasjonen. Ring oss da på 63 83 52 60 før du har time.

Helsemyndighetene anbefaler at søsken og partner ikke er med på helsestasjonen, med mindre det er avtalt på forhånd. Ta med eget teppe/håndkle til å stelle barnet på og egen ammepute hvis du har behov for dette under besøket. Barselbesøk og hjemmebesøk gjennomføres i hovedsak på helsestasjonen og avtales med jordmor og helsesykepleier per telefon som normalt. Gi oss beskjed om fødsel på samme måte som før.

Jordmortjenesten tilbyr anbefalte svangerskapskontroller på helsestasjonen med noen begrensninger grunnet nødvendige smitteverntiltak. Enkelte konsultasjoner gjennomføres som telefon-/videokonsultasjon. Dersom partner skal være med til konsultasjonen, må dette være avtalt med jordmor før konsultasjonen.

Både jordmor og helsesykepleier er som normalt tilgjengelige på telefon nr 63 83 52 60.

Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på hver enkelt skole er nå fysisk tilstede på skolen flere dager hver uke, men alle samtaler må avtales på forhånd. Det vil fortsatt være et begrenset tilbud slik at barnevaksinasjonsprogrammet samt oppfølging av sårbare barn og unge blir prioritert dersom kapasiteten reduseres. Kontakt gjerne helsesykepleier på din skole ved behov for samtale eller ved spørsmål! Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.

Helsestasjon for ungdom har midlertidig stengt for drop-in, men har åpningstid på telefonen onsdager kl 12.15-18.00: 481 67 516.  Det er mulig å avtale en time når man ringer/sender sms. Ungdom kan også kontakte helsesykepleier Tiril (tlf: 991 13 758) eller helsesykepleier Mette (tlf: 48 16 76 50) på sms ved behov for kontakt eller samtale utover åpningstid på HFU.

Barnefysioterapeutene tar imot henvendelser som vanlig, og tilbyr konsultasjoner med nødvendige smitteverntiltak. Se nettsiden eller kontakt helsestasjonen på telefon nr 63 83 52 60.

Psykologtjenesten til barn og unge har et noe begrenset tilbud. Kontakt din helsesykepleier for mer informasjon på telefon nr 63835260 eller telefon nr som finnes på skolenes hjemmeside. Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

Se her for mer informasjon om tjenester fra avdeling forebyggende helsetjenester!

 

 

Slik informerer du barn og unge

Arrangementer og trening

Idretts- og kulturarrangementer

Arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no)  Se Folkehelseinstituttets nettsider.  

 

Utleiebygg og andre aktiviteter

Varsel om tilsyn av lokaler for servering (24.09.2020)

De fleste tjenester og aktiviteter er nå åpnet, eller i ferd med å åpne, med de restriksjonene som er nødvendige for å overholde gjeldende smittevernregler. 

Forskrift om forebygging av koronasmitte ved visse sammenkomster, er opphevet 22. juni 2020  (1.07.2020).

Annen informasjon

Trenger du noen å snakke med?

Telefoner for deg som bor i Rælingen, andre hjelpelinjer og nettsteder

Her deler vi en oversikt over telefoner for deg som bor i Rælingen, hjelpelinjer og nettsider: 

Samtaletelefon for deg som bor i Rælingen kommune: 63 83 52 52, mellom kl. 10.00-21.00 på hverdager, og kl 10.00-18.00 i helgene.

Alarmtelefon for barn og unge, telefon: 116 111

Ung.no/korona

Pårørendesenteret, telefon: 90 90 48 48 (hverdager kl. 09-15) Du kan også chatte og sende e-post til Pårørendesenteret. 

Kirkens SOS

KORS på halsen - Røde Kors

Redd barnas hjelpetelefon

Mental helse, telefon: 116 123

Mental Helse - Foreldresupport

Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

 

 

Frivillig innsats - ønsker du å bidra eller trenger du hjelp til å handle eller annet?

Frivilligsentralen i Rælingen kan kontaktes - se mer i denne artikkelen

Frivilligsentralen når du enten på telefon 476 93 433 eller via direktemelding (messenger) på Frivilligsentralens Facebook-side.

For ansatte i smittevernteam i andre kommuner, leger som skal henvise til testing osv.

Kontaktinformasjon

Hvis du ikke finner svar du søker etter på nett, kan du ringe 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30. 

Kommuneoverlege i Rælingen kommune Magnus Jonsbu kan også kontaktes av innbyggere ved behov for rådgivning angående smitte og smittevern.

Har du andre spørsmål, kan du ringe servicetorget i Rælingen kommune  telefon: 63 83 50 00 mellom kl. 08.00-15.30.