Vaksinering

Informasjon om koronavaksinering

Testing

Testing: drop-in og timebestilling

Hvem bør teste seg?

Vi oppfordrer alle som har symptomer til å teste seg. Tilbudet gjelder for alle som bor/jobber i Rælingen kommune, og som ønsker å teste seg.
koronasjekk.no får du råd om du bør testes for koronavirus, før du eventuelt tar kontakt med vårt helseteam.

Informasjon om test av barn
Ha lav terskel for testing, se informasjon sendt til alle skoler og barnehager.

Testing i forbindelse med reise
Teststasjonen har ikke kapasitet til å teste personer som trenger/ønsker negativ test før reise innen- eller utenlands i jobb eller feriesammenheng. Disse testene må tas privat. Teststasjonen tester de som har symptomer på luftveisinfeksjon og feber, eller som har vært i kontakt med noen som har testet positivt og personer som trenger negativ test før sykehusbehandling.

 

På teststasjonen

Ha med legitimasjon med fødselsnummer eller d-nummer, bruk munnbind og hold god avstand i køen for å unngå smitte.
Alle fra 12 år og oppover skal ha på munnbind i kø og oppmøte til test, dette gjelder også foresatte til yngre barn som skal testes.

 

Drop-in test

Vi har drop-in for test på Rådhusets teststasjon og i Sandbekkhallen på Løvenstad.

Teststasjonen Rådhuset
Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Drop-in hverdager mellom 13:00 og 14:00.

Teststasjonen Sandbekkhallen
Blystadvegen 10, 2006 Løvenstad
Drop-in tirsdager og torsdager mellom 18:00 og 19:00.

Teststasjonene holder også åpent i sommer. Åpningstider for drop-in er som vanlig.

Bestille time for testing

Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no.

Er du syk eller har sykt barn, og trenger vurdering av lege, må du ta kontakt med fastlegen eller legevakta.

Du kan bestille time til testing på helsenorge.no, eller ved å sende en SMS med ordet test til 404 33 055. 

Sommeråpent: Fra og med mandag 21. juni til og med søndag 15. august har vi sommeråpent. Telefontid er da alle dager fra kl. 9-10. Teststasjonenes åpningstider for drop-in er som vanlig.

Har du problemer med timebestilling på helsenorge.no, kan du sende SMS med ordet test til 404 33 055 og bli oppringt.

Har du andre spørsmål?

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan også se spørsmål og svar på helsenorge.no.

Regler og anbefalinger

Gjeldende smitteverntiltak

Rælingen kommune følger nå de nasjonale tiltakene mot koronaviruset. Frem til 16. juni var det en lokal anbefaling om bruk av munnbind, men den er opphevet.

Du finner oversikt over gjeldende nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no.

Information in other languages

Brochures, videos and information material about coronavirus and preventing infection are available in many languages here. The authorities are asking everyone living or staying in Norway to read the advice provided about coronavirus at the linked site. This advice is updated regularly.

You can also find press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages here.

Smittesituasjonen

Antall smittede i Rælingen – oppdatert 19. juli 2021

Ukesrapporter

Hvor mange smittes og hvor kommer smitten fra? 

Statistikk uke 28

Statistikk uke 27

Statistikk uke 26

Statistikk uke 25

Statistikk uke 24

Statistikk uke 23

Statistikk uke 22

Statistikk uke 21

Statistikk uke 20

Statistikk uke 19

Statistikk uke 18

Statistikk uke 16

Statistikk uke 15

Statistikk uke 14

Statistikk uke 13

Statistikk uke 12

 

 

Når nye smittetilfeller påvirker våre tjenester og enheter, publiserer vi alltid fortløpende informasjon om dette på nettsidene, under "Aktuelt" på førstesiden og i feltene i denne samleartikkelen.

Hvorfor kan det være avvik i tall for antall smittede? Avvik mellom tallene for eksempel i avisen VG er knyttet til folkeregistrert bostedsadresse.. Et eksempel  er at  en student som er folkeregistrert i Rælingen, men bor i Trondheim kan bli registrert som smittet i Rælingen hos VG, mens vi ikke tar dette tilfellet med i våre tall, siden vedkommende bor og følges opp av helsevesenet i Trondheim. Tilsvarende kan vi ha med tilfeller som følges opp i Rælingen, men som har folkeregistrert adresse i en annen kommune. Det vil derfor være avvik mellom våre tall og tallene til for eksempel VG.

Mer informasjon om koronaviruset og smitte

Hva er inkubasjonstiden og smittefaren?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. Se oppdaterte smittetall i Norge i dags- og ukesrapporter på FHIS nettsider) Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Har du spørsmål eller trenger informasjon om koronaviruset?

Er du frisk, søk informasjon på nett. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på: HelseNorge.no  Du kan også se fhi.no og helsedirektoratet.no.

Du kan også ringe: 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30. 

Her finner du regjeringens spørsmål og svar om korona

Hvordan forebygger vi smitte?

  • Det viktigste tiltaket er god håndvask og hostehygiene.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser.
  • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig.
  • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.
  • Host i albukroken eller i papirlommetørkle som du kaster etter bruk

Disse rådene er viktig for å beskytte seg mot både koronavirus, og også influensavirus.

Se utfyllende råd på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Litt, mye eller helt avstand? - Sosial distansering fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) (19.06.2020)

Her finner du plakater fra helsedirektoratet om informasjon til de som skal ut å reise og om vaner som forebygger smitte.

Informasjon for hørselshemmede

Film på tegnspråk om generell informasjon og råd om koronavirus

Film på tegnspråk om hjemmekarantene og isolasjon

Flere filmer: Coronavirus og smitteforebygging, Informasjon om nødhjelp, Korona-informasjon til barn, finner du her (tegn.tv)

NAV

Hva kan NAV hjelpe deg med?

NAV Rælingen har stengt for dropp inn, kun timeavtaler gjennomføres på grunn av koronasituasjonen. Du kan bruke fortsatt bruke PC og kopimaskin.

Oppdatert informasjon finner du her (nav.no) (klikk på lenken)

Er du permitert/arbeidssøker eller arbeidsgiver/bedrift som må permittere? Se nyttige videoer fra NAV i artikkelen her. 

Er du arbeidsgiver i Rælingen og har spørsmål om permittering?

Dette kan NAV hjelpe deg med som arbeidsgiver.

Næringsdrivende – er du arbeidsgiver i Rælingen og lurer på noe om permittering?

Dette kan NAV gjøre for deg som arbeidsgiver

Regjeringen har vedtatt tiltakspakke. Er du arbeidsgiver i Rælingen og lurer på noe om permittering?

NAV Rælingen svarer på spørsmål fra bedrifter i kommunen om permitteringer. Se mer her 

 

Reise og ferier

Om karantene

Her finner du regler om innreise til Norge hentet fra regjeringen.no.

Her finner du de vanligste spørsmål og svarene om karantene, hentet fra regjeringen.no.

Testing i forbindelse med reise innen- eller utenlands i jobb eller feriesammenheng

Teststasjonen har ikke kapasitet til å teste personer som trenger/ønsker negativ test før reise innen- eller utenlands i jobb eller feriesammenheng. Disse testene må tas privat. Teststasjonen tester de som har symptomer på luftveisinfeksjon og feber, eller som har vært i kontakt med noen som har testet positivt og personer som trenger negativ test før sykehusbehandling.

Smittevernråd ved reiser og ferie

Løvenstadtunet omsorgssenter, Fjerdingby helsetun og omsorgsboliger

Løvenstadtunet, Fjerdingby helsetun og boliger

Smitte hos en ansatt på Løvenstadtunet avdeling 3. etg. (2.04.2021)

Informasjon om smitte på Løvenstadtoppen 4. etg. (26.03.21)

Informasjon om nytt smittetilfelle ved Lognsalen boliger (19.03.2021)

Informasjon om smitte ved Lognsdalen boliger (18.03.2021)

Smittesituasjonen på Løvenstadtunet boliger 4. etg er avblåst. Falsk positiv prøve. (16.03.21)

Informasjon om smitte på Løvenstadtunet boliger 4. etg. (15.03.21)

Informasjon om smitte ved Fjerdingby helsetun (20.02.21)

Informasjon om smitte ved Løvenstadtunet (25.01.21)

Informasjon om smitte ved Løvenstadtunet (19.01.21)

Informasjon om smitte ved Løvenstadtoppen 3. etg. (12.01.21)

Informasjon om et tilfelle av Covid-19 ved Løvenstadvegen boliger (06.01.21)

Informasjon om et tilfelle av Covid-19 ved Fjerdingby helsetun

Informasjon om et tilfelle av covid19 ved Bjørnholthagen boliger (22.12.20)

Covid19-utbruddet på Løvenstadvegen boliger er stoppet.

Smittetilfelle ved Løvenstadvegen boliger (26.11.20)

Ingen nye smittetilfeller ved Løvenstadtoppen (17.11.2020)

Smittetilfelle ved Fjerdingby helsetun (15.11.2020)

En ansatt ved Løvenstadtoppen har fått påvist covid19 (10.11.2020)

Ingen videre smitte ved Fjerdingby helsetun (28.09.2020)

En ansatt på Fjerdingby helsetun er smittet  (19.09.2020) 

Det er påvist et tilfelle av koronasmitte på KAD Fjerdingby helsetun (30.03.2020)

Risiko for smitte av koronavirus ved Fjerdingby helsetun (Publisert 16.03.2020).

 

Oppdatert informasjon fins på Helsedirektoratet.no

Det er restriksjoner for besøkende til helseinstitusjoner og adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i helseinstitusjonene. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle helseinstitusjoner. (Fhi.no)

Lenke til Løvenstadtunet  (Oppdateres fortløpende med gjeldende besøksregler)

Lenke til tjenestekontoret for helse og omsorg - holder stengt for besøkende

Barn, barnehage og skole

Skoler, barnehager, helsestasjon

Vitnemålsutdeling og avslutninger i skoler og sommeravslutninger i barnehager (28.05.21)

En elev smittet av covid-19 ved Nordby skole (28.04.2021)

Rødt nivå videreføres i skoler og barnehager til og med 25. april - Rælingen kommune (13.04.2021)

Smittetilfeller i Torva barnehage, Fjerdingby skole og Sandbekken ungdomsskole (13.04.2021)

Ønsker at færre tar skolebussen - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no)(12.04.21)

Informasjon om smitte på Løvenstad skole (09.04.21)

Flytskjema for barn med nyoppståtte luftveissymptomer (8.04.2021)

Ha lav terskel for testing - information in other languages - informasjon til foresatte (2.04.2021)

Smitteutbruddet på 10. trinn på Marikollen ungdomsskole er over (30.03.2021)

Smittetilfeller på Løvenstad skole (27.03.21)

Oppdattert informasjon i Løvlia barnehage (26.03.21)

Smitte i Løvenstad barnehage - barnehagen stengt 26.03.21 (26.03.21)

Smitte på FINE- avdelingen - Avdelingen er stengt fredag 26.03. (26.03.21)

Informasjon om smittetilfelle ved Løvenstad skole (26.03.21)

Oppdatert informasjon om smitte i Løvlia barnehage (25.03.21)

Oppdatert informasjon om smittesituasjon på Marikollen ungdomsskole (24.03.21)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Løvenstad barnehage (24.03.21)

Informasjon om smitte på Løvenstad skole (24.03.21)

Informasjon om smitte i Løvenstad barnehage (23.03.21)

Informasjon om smitte i Løvlia barnehage (23.03.21)

Hjemmeskole for 10. trinn på Marikollen ungdomsskole (21.03.21)

Informasjon om smitte på Marikollen ungdomsskole (20.03.21)

Informasjon om smitte i Løvenstad barnehage (20.03.21)

Informasjon om smitte på Fjerdingby skole (20.03.21)

Informasjon om smitte på Løvenstad skole (20.03.21)

Informasjon om smitte på Marikollen ungdomsskole (19.03.21)

Informasjon om smitte på Løvenstad skole (18.03.21)

Informasjon om smittetilfeller på Sandbekken ungdomsskole (17.03.21)

Rødt nivå i skoler og barnehager fra og med mandag 22. mars til og med fredag 9. april (17.03.2021)

Informasjon om smitte på Løvenstad skole (16.03.21)

Informasjon om smitte i Torva barnehage (12.03.21)

Informasjon om smitte på Marikollen ungdomsskole (09.03.21)

Informasjon om smitte ved Løvenstad skole (03.03.21)

Informasjon om smitte på Fjerdingby skole (26.02.21)

Informasjon om smittesituasjon på Løvenstad skole (14.02.21)

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst (8.02.21)

Rammer og rutiner for fjernundervisning (oppdatert 8.02.2021) 

Informasjon om smitte ved Fjerdingby skole (05.02.21)

Informasjon om smitte på Rud skole (05.02.21)

Informasjon om smitte på Marikollen ungdomsskole (05.02.21)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen på Løvenstad skole (05.02.21)

Informasjon fra Ruter til reisende om skoleskyss (5.02.2021)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen på Løvenstad skole (04.02.21)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen på Løvenstad skole (03.02.21)

Informasjon om smitte i Sannum barnehage (03.02.21)

Informasjon om smitte på Blystadlia skole (03.02.21)

Informasjon om smitte ved Rud skole (02.02.2021)

Informasjon om smitte ved Sandbekken ungdomsskole (2.02.2021)

Oppdatert informasjon om smitte ved Løvenstad skole (02.02.21)

Informasjon om smitte ved Løvenstad skole (01.02.2021)

Informasjon om smitte ved Løvenstad skole (30.01.21)

Informasjon om smitte ved Nordby skole (26.01.21)

Informasjon om smitte ved Smestad skole (21.01.21)

Informasjon om smitte ved Smestad skole (14.01.21)

Informasjon om smitte i Løvenstad barnehage (07.01.2021)

Informasjon om smitte ved Løvenstad skole (07.01.21)

Barnehage - informasjon til foresatte for å redusere covid-19 (4.01.2021)

Informasjon om tiltak i skoler for å redusere covid-19 (4.01.2021) 

Smittetilfelle ved Rud skole (19.12.20)

Informasjon om smitte ved Smestad skole (19.12.20)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Løvenstad barnehage (19.12.20)

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Løvenstad barnehage (16.12.20)

Informasjon om smitte i Heimen barnehage (16.12.20)

Informasjon om smitte på Fjerdingby skole (16.12.20)

Informasjon om smitte i Blystadlia barnehage (16.12.20)

Oppdatert informasjon om smitte ved Sandbekken ungdomsskole (16.12.20)

Smittetilfelle i Løvenstad barnehage (15.12.20)

Informasjon om to nye tilfeller av Covid-19 på Sandbekken skole (11.12.20)

Informasjon om smitte ved Sandbekken ungdomsskole (09.12.20)

Informasjon om smitte ved Heimen barnehage (09.12.20)

Informasjon om smitte ved Rud skole (5.12.2020)

Smittetilfelle ved Rud skole (28.11.20)

Smittetilfelle i Heimen barnehage (28.11.20)

Smittetilfelle i Blystadlia barnehage  (27.11.20)

Smittetilfelle i Heimen barnehage (17.11.20)               

Smittetilfelle på FINE-gruppa på Marikollen ungdomsskole (17.11.2020)

Smittetilfelle i Løvlia barnehage (15.11.2020)

Smittetilfelle ved Løvenstad skole (15.11.2020)

Elev ved Marikollen ungdomsskole har påvist covid19 (6.11.2020)

Barn i Løvlia barnehage har påvist covid19 (6.11.2020)

Ingen videre spredning av covid 19 på Løvestad skole (23.10.2020)

Ansatt ved Løvenstad skole er smittet av covid19 (14.10.2020)

Ingen videre smitte på Nordby skole (30.09.2020)

Informasjon om covid19 smitte ved Nordby skole (20.09.2020)

Barnehagenes åpningstider utvides fra 8. juni (3.06.2020)

Ingen videre smitte ved Løvenstad skole (2.06.2020)

Informasjon til foresatte i barnehhage (29.05.2020)

Informasjon til foresatte i skole (29.05.2020)

Ny smitteveileder kommer 29. mai for skole og barnehage 

Påvist covid-19 hos elev ved Løvenstad skole (25.05.2020)

Velkommen tilbake til skoler - barnehager og SFO (8.05.2020) 

Informasjon om åpning av skoler fra uke 20 (8.05.2020)

Informasjon om covid19-smitte ved Rud skole (7.05.2020)  

Informasjon til foresatte om barnehager som åpner fra 20. april og skoler (1.-4. trinn) og SFO fra 27. april

Rammer og rutiner for fjernundervisning i Rælingen kommune våren 2020 (5.05.2020)

Informasjon til foresatte om fjernundervisning når skolene er stengt

Informasjon om betaling for barnehageplass og SFO

Skoler og barnehager er stengt til og med mandag 13. april 2020

Helsedirektoratet vedtok stenging av barnehager og skoler fra 12. mars kl. 18 til og med 26. mars. 24. mars ble vedtaket forlenget til å gjelde til og med 13. april 2020. Hensikten er å redusere spredning av koronavirus og opprettholde helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjonerHjemmeundervisning er etablert for skoleelever. 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

 

Helsestasjonen for barn 0-5 år og gravide, har nå tilnærmet ordinært helsestasjonsprogram men enkelte konsultasjoner vil fortsatt gjennomføres ved telefon/videokonsultasjon. Det sendes innkalling til konsultasjoner på vanlig måte og andre besøk må avtales på forhånd. Åpent hus på tirsdager utgår inntil videre. De fleste gruppetilbud utgår eller erstattes av telefon/videokonsultasjon. Vi vil forsøke å gjennomføre barselgrupper så langt det er mulig, her kan også videokonsultasjon være aktuelt. «Nakkegruppe» med fysioterapeutene gjennomføres så langt det er mulig.          

Dersom du eller noen i husstanden er syk, har symptomer på luftveissmitte (som feber, hoste, tungpustethet), er isolert eller i karantene skal dere ikke komme på helsestasjonen. Ring oss da på 63 83 52 60 før du har time.

Helsemyndighetene anbefaler at søsken og partner ikke er med på helsestasjonen, med mindre det er avtalt på forhånd. Ta med eget teppe/håndkle til å stelle barnet på og egen ammepute hvis du har behov for dette under besøket. Barselbesøk og hjemmebesøk gjennomføres i hovedsak på helsestasjonen og avtales med jordmor og helsesykepleier per telefon som normalt. Gi oss beskjed om fødsel på samme måte som før.

Jordmortjenesten tilbyr anbefalte svangerskapskontroller på helsestasjonen med noen begrensninger grunnet nødvendige smitteverntiltak. Enkelte konsultasjoner gjennomføres som telefon-/videokonsultasjon. Dersom partner skal være med til konsultasjonen, må dette være avtalt med jordmor før konsultasjonen.

Både jordmor og helsesykepleier er som normalt tilgjengelige på telefon nr 63 83 52 60.

Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på hver enkelt skole er nå fysisk tilstede på skolen flere dager hver uke, men alle samtaler må avtales på forhånd. Det vil fortsatt være et begrenset tilbud slik at barnevaksinasjonsprogrammet samt oppfølging av sårbare barn og unge blir prioritert dersom kapasiteten reduseres. Kontakt gjerne helsesykepleier på din skole ved behov for samtale eller ved spørsmål! Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.

 

Helsestasjon for ungdom har midlertidig stengt for drop-in, men har åpningstid på telefonen onsdager kl 12.15 - 18.00: 481 67 516.  Det er mulig å avtale en time når man ringer/sender sms. Ungdom kan også kontakte helsesykepleier Monika (tlf: 481 67 516) og helsesykepleier Mette (tlf: 481 67 650) på sms ved behov for kontakt eller samtale utover åpningstid på HFU.

 

Barnefysioterapeutene tar imot henvendelser som vanlig, og tilbyr konsultasjoner med nødvendige smitteverntiltak. De fleste gruppetilbud går som normalt. Se nettsiden eller kontakt helsestasjonen på telefonnr 63 83 52 60.

 

Psykologtjenesten til barn og unge har et noe begrenset tilbud. Kontakt din helsesykepleier for mer informasjon på telefon nr 63835260 eller telefonnr som finnes på skolenes hjemmeside. Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

 

Se her for mer informasjon om tjenester fra avdeling forebyggende helsetjenester!

 

Slik informerer du barn og unge

Arrangementer og trening

Idretts- og kulturarrangementer

Arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no)  Se Folkehelseinstituttets nettsider.  

 

Utleiebygg og andre aktiviteter

Kommunens lokaler er åpnet for utleie igjen fra 21. juni. Merk at lokaler kan ha sommerstengt (som vanlig utenom korona).

Annen informasjon

Trenger du noen å snakke med?

Oversikt over telefoner for deg som bor i Rælingen, hjelpelinjer og nettsider: 

Vold i nære relasjoner - vi er her for deg! (28.10.2020)

Telefoner for deg som bor i Rælingen, andre hjelpelinjer og nettsteder

Alarmtelefon for barn og unge, telefon: 116 111

Ung.no/korona

Pårørendesenteret, telefon: 90 90 48 48 (hverdager kl. 09-15) Du kan også chatte og sende e-post til Pårørendesenteret. 

Kirkens SOS

KORS på halsen - Røde Kors

Redd barnas hjelpetelefon

Mental helse, telefon: 116 123

Mental Helse - Foreldresupport

Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer

Frivillig innsats – ønsker du å bidra eller trenger du hjelp til å handle eller annet?

Frivilligsentralen i Rælingen kan kontaktes - se mer i denne artikkelen

Frivilligsentralen når du enten på telefon 476 93 433 eller via direktemelding (messenger) på Frivilligsentralens Facebook-side.

For ansatte i smittevernteam i andre kommuner, leger som skal henvise til testing osv.

Kontaktinformasjon

Hvis du ikke finner svar du søker etter på nett, kan du ringe 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30. 

Kommuneoverlege i Rælingen kommune Magnus Jonsbu kan også kontaktes av innbyggere ved behov for rådgivning angående smitte og smittevern.

Har du andre spørsmål, kan du ringe servicetorget i Rælingen kommune  telefon: 63 83 50 00 mellom kl. 08.00-15.30.