Nye smitteverntiltak fra 3. desember

Regjeringen innfører nye smitteverntiltak, både nasjonalt og for Rælingen, fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021.

Dette er tiltakene:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Ikke glem god hånd- og hostehygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand:

 • Hold deg hjemme.
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medisiner. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 

For barn i barnehage og barneskolealder

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

2021-09-30-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.png

Når skal jeg teste meg?

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter av en smittet

Hvis du tester positiv på en selvtest, bestiller du en test på teststasjonen for å bekrefte testresultatet.

Du skal i isolasjon hvis du blir smittet

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

 • Du kan avslutte isoleringen når det har gått 5 døgn fra du fikk symptomer og du er feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.
 • Dersom du er uvaksinert eller har fått én vaksinedose og ikke har symptomer, kan isoleringen avsluttes etter 5 døgn fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.
 • Er du fullvaksinert og ikke har symptomer, kan du avlutte isoleringen etter 2 døgn.​

Hvis du har vært nærkontakt til en smittet

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom:

 • Nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet (for eksempel kjæreste eller bestevenn). 
  • Disse blir kontaktet av smittesporingsteamet. Du får informasjon fra smittesporingsteamet om hva som gjelder for deg med tanke på karantene og testing.
 • Andre nærkontakter.
  • Disse vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.
  • Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder, bør du følge med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.
  • Er du uvaksinert eller delvaksinert, bør du ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt.
  • Tar du en selvtest som blir positiv, bestiller du en test på teststasjonen.

Smittesituasjonen

Gjeldende vurdering fra kommuneoverlegen

Vurdering per 29. november 2021

Oppdateres hver mandag.

144 nye covid-19-tilfeller (mot 147 i uke 46). Det er ikke registrert influensa i kommunen ennå. RS-virus er på tilbakegang i regionen. Det totale antallet konsultasjoner for luftveisinfeksjoner hos fastlegene holder seg stabilt, og er omtrent som forventet ut i fra sesong. Over 50 % av av siste ukes smitte er knyttet til husstandssmitte. Antallet med ukjent smittekilde holder seg stabilt, og utgjør 24% av smittekildene. Sykdomsbyrden er fortsatt lav. Fastlege, legevakt og sykehus melder om større pågang enn normalt, men ingen rapporterer at det er kritisk. 

For å redusere risiko for nye utbrudd på skoler/barnehager, fortsettes det med intensivert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene):​

 • Uvaksinerte/delvaksinerte hustandsmedlemmer til smittede blir anbefalt å holde seg hjemme, og teste seg ut med PCR-test på teststasjonen etter 6 dager.
 • Andre nærkontakter på skole følges opp med to tester (ikke bare én).
 • Utbruddsklasser/trinn testes regelmessig (to ganger per uke) inntil alle har negative tester.
 • Regelmessig testing av alle elever på 4. til 7. trinn.

For å beskytte pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid19, fortsetter vi med forsterket smitteverntiltak i helsetjenesten:

 • Helsepersonell bruker munnbind ved tett kontakt med personer i risikogruppen.
 • Karantene/testregime for pasienter etter utskrivelse fra AHUS.

Enda viktigere enn å begrense smitteutviklingen er å beskytte de som har forhøyet risiko for et alvorlig forløp av covid-19. Denne gruppen består av uvaksinerte voksne og innbyggere som ikke har hatt effekt av vaksineringen (immunsupprimerte). I tillegg ser man at fullvaksinerte over 65 år uten oppfriskningsdosen har mistet noe av beskyttelsen mot alvorlig sykdom, og derfor også er å regne som utsatte for alvorlige forløp av covid-19. Innbyggere oppfordres til å vaksinere seg.

Information in other languages

Informasjon for smittevernteam i andre kommuner

For ansatte i smittevernteam i andre kommuner, leger som skal henvise til testing osv.