Registrer deg for vaksinering

Hvem vaksinerer vi nå?

Vi inviterer nå innbyggere født i 1976 eller tidligere om å registrere seg for vaksine. Det gjøres samtidig oppmerksom på at intervallet mellom første og andre dose nå er 9 uker.

 

Hvordan bestiller jeg time?

Du registrerer deg på helsenorge.no. Velg Bestille en time i menyen. Du må logge inn med ID-porten.

Etter at du har bestilt time må den manuelt godkjennes av oss. Det vil derfor kunne ta noen dager før du får bekreftelse på at timen er bestilt.

Det er viktig at du ikke registrerer deg for time før det er din tur. Vi erfarer at innbyggere utenfor prioriteringsgruppen registrerer seg for vaksine. Disse timeavtalene blokkerer for innbyggere som skal vaksineres og vil derfor bli slettet.

Hva gjør jeg om det ikke er noen ledige timer?
Vi får kun med én ukes intervall vite hvor mange vaksinedoser som kommer og vil derfor løpende legge tilgengelig timebøker for vaksinering. Registrering foregår i åpne timebøker som kan nås via helsenorge.no. Finner du ingen åpne timebøker kan dette bero på at timebøkene er fulle. Prøv igjen en annen dag.

Personer med d-nummer eller som ikke er folkeregistrert
Hvis du har eller venter på D-nummer, eller bor i Rælingen kommune, men ikke er folkeregistrert, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:
Ring vaksinasjonstelefonen på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00)

 

Hvordan får jeg beskjed når det er min tur?

Vi sender ut sms-varsel til innbyggere i den aktuelle aldersgruppen med tilbud om å registrere seg for vaksine. Dette hjelper kommunen med å kalle inn til vaksinering på en mer effektiv måte. Vaksinering er frivillig.

Du må oppgi om du har hatt covid-19 når du registrerer deg. Har du hatt covid-19 anbefaler vi at du fortsatt vaksinerer deg, men tidligst tre måneder etter at du ble frisk. I så fall vil du kun trenge én vaksinedose.

 

Prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Vaksinering av innbyggere med alvorlige eller underliggende sykdommer/tilstander:
For innbyggere med fastlege i Rælingen kommune har vi hentet inn lister over innbyggere som tilhører risikogruppene. Etter fastlegens vurdering blir pasientene innkalt til vaksinering pr. SMS.

Innbyggere som tilhører risikogruppene, og som har fastlege i Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Aurskog/Høland kommuner vil bli tilbudt vaksine i den kommunen fastlegen har tilhold. Rælingen kommune vil ikke ta kontakt med disse innbyggerne.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i andre deler av landet, må kontakte fastlegen og be om å bli henvist via PLO/dialogmelding til herid: 154682 (smittevern beredskap covid-19) Når kommunen mottar en slik melding, vil personene bli kontaktet for time til vaksinering.

Helsepersonell:
I tillegg til gruppene ovenfor er helsepersonell prioritert, og kommunen kan sette av inntil 20 % av vaksinedosene til helsepersonell. Disse vaksineres parallelt med de prioriterte gruppene. Det er i hovedsak kritisk helsepersonell i essensielle tjenester som blir prioritert til vaksinering.

Utenlandsstudenter:
Etter anbefaling fra FHI kan utenlandsstudenter registrere seg for vaksinering, ved å sende en e-post til koronavaksine@ralingen.kommune.no
Det er et krav at du må være fylt 18 år innen vaksineringen finner sted.

I e-posten må du opplyse om:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Mobiltelefonnummer
  • Avreisetidspunkt 
  • I tillegg skal det legges ved dokumentasjon på studieplass og studiestart

Status for vaksinering

Uke 22:

Vaksinasjonsteamet i Rælingen har de siste 4 dagene vaksinert 1158 innbyggere mot covid-19.

Sammen med oss har vi som vanlig gode hjelpere fra Røde kors og Sanitetskvinnene samt hyggelige folk fra Aktivum og Eiendom.

Vaksineringen har foregått uten noen form for komplikasjoner.

Den etterlengtede portalløsningen med Helsenorge.no ser ut til å fungere godt og i takt med økt tilgang på flere vaksiner vil ledige timer gjøres tilgjengelig for elektronisk bestilling. Vi sender ut rettede tekstmeldinger til aktuelle aldersgrupper om å registrere seg for vaksine. Akkurat nå innkaller vi de som er født i 1975 eller tidligere.

For å sikre at flest mulig av kommunens innbyggere får tilbud om sin første dose med pfizer-vaksinen, øker også intervallet mellom første og andre dose til 9 uker. Det er avgjørende at den som vaksineres avsetter tid til dose nummer to.

 

 


Hvor langt har vi kommet med vaksineringen - (oppdatert 11.06.21):

 

Prioriteringsgruppe

Status dose 1

Status dose 2

1. beboere i sykehjem

 

 

2. Alder 85 år og eldre

 

 

3. Alder 75-84

 

 

4 a.Alder 65-74 og

 

 

4 b. 18-64 med høy risiko for alvorlig forløp

 

 

5. Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander

 

 

6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander

 

 

7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer tilstander

 

 

8. Alder 55-64

   

9. Alder 45-54

 

ikke avklart

10. Alder 18-24 samtidig med  34-44  Antatt oppstart uke 25  
11. Alder 25-34 Antatt oppstart uke 28  

 

gjennomført

 
 

i gang

 
 

timer settes opp

 

Når du har fått time til vaksinering

Du får SMS med oppmøtetid og sted

Etter at du har fått tildelt time til vaksinering, vil du få en egen SMS med informasjon om hvor du skal møte opp, og andre forhold knyttet til vaksineringen. Det er viktig at du leser informasjon som ligger lenket til bekreftelsen om time og at du møter til avtalt time. På denne måten sikrer vi en jevn strøm av innbyggere inn og ut av lokalet.

Du skal bruke munnbind ved oppmøte og desinfiserer hendene på våre desinfeksjonsautomater på vei inn i lokalet.

Det kan bli kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen.

Selv om tidspunktet for time gis på minuttet, vil det kunne påregnes noe ventetid.

I samme SMS får du informasjon om hvordan du skal forholde deg ved endringer. 

 

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Rælingen over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

 

Er du bosatt i utlandet? 

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Rælingen en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene. (mer enn 6 uker fra første vaksinedose)

Etter at du er fullvaksinert

Smittevernregler om avstand og hygiene gjelder fremdeles, men det kan forekomme lettelser i samfunnet for deg som er fullvaksinert. Vaksinasjonsbevis finner du på helsenorge.no

Mer utfyllende informasjon på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

Informasjon om vaksinepass finner du på FHI sine nettsider her.

 

Om vaksinen

Dette er vaksinen vi bruker:

Rælingen kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden benytter vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen settes i to doser. Tid for den andre dosen tildeles på stedet for vaksinering.

 

Råd og veiledning:

Vi ber om at du gjøre deg godt kjent med informasjonen som gjøres tilgjengelig. Ved behov for ytterligere råd og veiledning kan du ringe vaksinasjonstelefonen på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00).

 

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider 

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt

Information/quick guide to coronavirus vaccine/Vaksine på flere språk