Bestill time til vaksinering

Bestill time for vaksinering på helsenorge.no ➔ 

 • På helsenorge.no bestiller du time til vaksinering, både 1. dose, 2. dose og 3. dose. Har du problemer med timebestilling? Se denne guiden.
 • Foreldre kan bestille time til sine barn under 18 år. Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha med samtykkeskjema, signert av foresatte, til vaksinering. Last ned samtykkeskjema.
 • Rælingen kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden benytter vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

 

 

Vaksinedager fremover

Husk at du må bestille time (untatt drop-in-dagen).

 • Fredag 3. desember
 • Mandag 6. desember
 • Tirsdag 7. desember. Kveldsåpent! Vaksinering fra kl 14–19:00. Her kan du også møte på drop-in, eller bestille time.
 • Fredag 10. desember
 • Mandag 13. desember
 • Tirsdag 14. desember
 • Fredag 17. desember

Dose 1

Alle innbyggere i Rælingen kommune over 12 år kan bestille time til vaksinering. Du må være fylt 12 år på vaksinasjonsdagen

 • Aldersgruppen 12–15 år tilbys én vaksinedose. De i denne aldersgruppen som har hatt covid-19 skal foreløpig ikke vaksineres.
 • Voksne og ungdom som har hatt covid-19 får én dose, og skal tidligst vaksineres 3 måneder etter man gikk ut av isolasjon. 

Du må ha med samtykkeskjema om du er under 16 år

For barn og ungdom som ikke har fylt 16 år, det vil si alle 12–15-åringer, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksinering. Last ned samtykkeskjema.

Personer med d-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller bor i Rælingen kommune, men ikke er folkeregistrert, ikke har fastlege eller BankID, må du kontakte Rælingens vaksinekontor for å bestille time.

Dose 2

 • Barn (12–15 år) skal foreløpig ikke vaksineres med 2. dose.
 • Ungdom (16–18 år) skal ha et intervall mellom 1. og 2. vaksinedose på 10 uker.
 • Voksne over 18 år kan få 2. dose tidligst etter 4 uker. Det anbefales at du får andre vaksinedose senest 12 uker etter at du fikk første dose.

Bestille time til 2. dose

Du bestiller time på helsenorge.no, på samme måte som til 1. dose. Alternativt kan du kontakte vaksinekontoret.

Pass på at du har riktig intervall mellom dosene.

Dose 3

Disse gruppene tilbys nå en oppfriskningsdose koronavaksine:

 • Personer over 65 år og sykehjemsbeboere.
  • Vaksinedosen kan gis 5 måneder etter forrige dose.
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år, med underliggende sykdommer som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19:
  • organtransplanterte
  • de med immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • downs syndrom
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
   • Vaksinedosen kan gis 6 måneder etter forrige dose.
 • Ansatte i helsetjenesten.
  • Vaksinedosen kan gis 6 måneder etter forrige dose for helsepersonell under 65 år.

Personer i disse gruppene kan nå bestille time på helsenorge.no, eller ringe vaksinekontoret for å få hjelp til å sette opp en time.

Dersom du er under 65 år eller helsepersonell må du legge inn en kommentar om dette når du bestiller time på nett.

Mer informasjon kommer om oppfriskningsdose til flere

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer som er 45 år og eldre tilbys oppfriskningsdosen. Tilbudet til disse bør ikke gå på bekostning av vaksinasjon av aldersgruppen 65 år og eldre. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når vi tilbyr oppfriskningsdose til personer under 65 år.

Før du møter til vaksinering

Etter at du har bestilt time må den manuelt godkjennes av oss. Den bekreftelsen kan komme tett opp mot timen, ofte så sent som i dagene før oppsatt time. Ikke bestill mer enn én time.

Du får SMS med oppmøtetid og sted

Etter at du har fått tildelt time til vaksinering vil du få en egen SMS med informasjon om hvor du skal møte opp, og andre forhold knyttet til vaksineringen. Det er viktig at du leser informasjonen som ligger lenket til i bekreftelsen om time og at du møter til avtalt time.

Egne forberedelser før vaksinering

Vi opplever at enkelte besvimer etter at de har fått vaksine. Dette er ufarlig, men kan for noen oppleves som dramatisk når det inntreffer.

For å forebygge dette ønsker vi at du sørger for en god natt hvile før du kommer til oss. Spis en god frokost og sørg for at du har fått i deg nok væske. Er du engstelig, anspent eller har «sprøyteskrekk» tar du dette opp med vaksinatøren slik at vi kan vaksinere deg under oppsyn i skjermede omgivelser.

På vaksinedagen ønsker vi at du møter i klær som gir enkel tilgang til den skulderen som skal vaksineres. Vi anbefaler at vaksinen settes i skulderen på den armen du bruker minst.

Status for vaksinering

Status oppdatert etter uke 47

Aldersgruppe Tre doser To doser En dose Ikke vaksinert
12–15 0,0 % 1,3 % 66,9 % 31,8 %
16–17 0,0 % 53,8 % 35,2 % 11,0 %
18–24 1,4 % 76,1 % 12,4 % 10,1 %
25–39 1,7 % 74,2 % 8,9 % 15,2 %
40–44 2,8 % 80,5 % 7,3 % 9,3 %
45–54 2,8 % 84,3 % 6,0 % 6,9 %
55–64 4,9 % 86,6 % 3,9 % 4,6 %
65–74 25,5 % 65,5 % 2,2 % 6,8 %
75–84 60,0 % 39,5 % 0,0 % 0,6 %
85+ 68,4 % 22,5 % 0,4 % 8,7 %

De fleste 12–15-åringer skal foreløpig kun tilbys én vaksinedose.

 

Kontakt vaksinekontoret

På denne siden finner du informasjon om koronavaksinasjon i Rælingen kommune. Har du, etter å ha lest all informasjonen her, fortsatt ikke fått svar på ditt spørsmål kan du kontakte vårt vaksinekontor.

Telefon

940 18 131
Mandag og tirsdag, kl. 09:00–11:00 og kl. 12:00–14:00
Onsdag til fredag, kl. 09:00–10:00

E-post

koronavaksine@ralingen.kommune.no.

Vær obs på at vi får svært mange henvendelser, og at det derfor kan ta tid før du får svar. Generell informasjon om vaksineringsprogrammet finner du på denne siden, men vaksinekontoret kan behandle individuelle spørsmål.