De som er satt opp til time for vaksinasjon fredag 22. januar møter opp til avtalt tid på Løvenstadtunet helsestasjon på Løvenstadtunet.

Fra neste uke vil vaksinasjon foregå i Sandbekkhallen med mindre annen beskjed blir gitt av vaksinekontoret. 

Det er nå innbyggere fra 85 år og eldre som blir vaksinert, prioriteringsgruppe 2. Det er foreløpig mellom 80 og 90 innbyggere i aldersgruppen som vi ikke har vært i kontakt med, og vi får ca 50-60 vaksinedoser til bruk neste uke.

Praktisk informasjon til den som skal vaksineres:

Når du skal vaksineres må du ta med legitimasjon med bilde og personnummer. Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema før du får vaksinen. 

Her kan du laste ned egenerklæringsskjema. (Dette kan du fylle ut før du kommer til time)

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.