Rådgiver  Per Hellevik Carlsson, 

Mobil: 993 74 960   

Første byggetrinn ventes ferdig i 2022.

 

Kontaktinformasjon til prosjektledere fins under byggeprosjektene

Fjerdingby sentrum - Rælingen kommune 

 

Kontakt Rælingen kommune

 

Facebook: Fjerdingby sentrum 

 

Ordfører og politisk ledelse 

 

Fakta om Rælingen kommune