Kontaktinformasjon

Telefon: 63 83 50 00

Telefax: 63 83 52 33

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Når innhold i det du sender er unntatt offentlighet/har taushetsbelagte opplysninger, bruk eDialog.

Chat: Chat med oss i åpningstiden her.

Servicetorget er åpent hverdager kl. 08:00–15:30

 

Adresse

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby (se kart nedenfor).

Postadresse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

 

Organisasjonsnummer: 952 540 556

Kommunenummer: 3027

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Post du sender til oss kommer på kommunens offentlige postliste dersom de ikke unntas fra offentligheten. Listene er tilgjengelig på internett. Dette gjelder ikke post til barnevernet og andre helseenheter.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Henvendelser via vår e-post eller postadresse er våre formelle adresser. Vi saksbehandler ikke via andre kanaler, som Facebook.

Faktura og betaling

Hvordan du sender oss faktura

Kontonummer: 1503 05 43707 - Uten KID

Kontonummer: 1503 18 66194 - Med KID

eDialog – sikker innsending av dokumenter

Rælingen kommune bruker eDialog. Det er en løsning for deg som vil kontakte oss elektronisk når innhold i det du sender er unntatt offentlighet/har taushetsbelagte opplysninger.

Gjennom eDialog kan du sende forsendelse til kommunens postmottak, barnevernet eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Gå til eDialog

Varsling

SMS-varsling

Veienmin.no (Meld om ros og ris når det gjelder vei, vann, brøyting og mer)