Kompetanseplan for kommunale barnehager 2016-2017 ble vedtatt 15. juni 2016 og skal være et felles arbeidsverktøy for barnehageledere og barnehageeier for å styrke og sikre systematisk og helhetlig arbeid med kompetanseutvikling i kommunale barnehager i Rælingen. Tiltak og ansvarsområder for kompetanseutvikling er beskrevet i planen. 
Kompetanseplan for kommunale barnehager 2016-2017