Se saksliste og saksdokumenter via Innsyn. (Tips: trykk på ikon ytterst til høyre for å lese vedleggene).

Her er teksten fra kunngjøringen:

Kommunestyremøte

Rælingen kommunestyre innkalles til møte på Rælingen rådhus, onsdag 6. setember 2017 kl. 18:00.

(Merk: Selve møtet starter kl. 19 (ca.) etter orienteringer).
 

Saksdokumentene er lagt ut på servicetorget og kommunens hjemmesider.

  • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan Rælingen kommune.
  • 2. gangsbehandlng av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv 120.
  • Revidert temaplan - tjenester i avdeling for psykisk helse og avhengighet.
  • Forberedende arbeid Fjerdingby sentrum
  • Søknad om permisjon fra politiske verv - 15.06.2017 - 20.06.2018 - Martin Ottesen (Frp)
  • Søknad om permisjon fra politiske verv - tap av valgbarhet - John S. S. Slørdahl (H)
  • Klage på avslag på søknad om tillatelse til nybygg 3 eneboliger med garasje - Eikelivegen 15, Gnr/Bnr 106/67
  • Forvaltningsrevisjon av sykefraværsarbeidet i Rælingen kommune - rapport fra Romerike revisjon

 

Samt evt. senere innkomne saker.

 

Øivind Sand

ordfører

Se møtet via Kommune-TV onsdag 6. september fra kl. 19.00 (ca.) og redigert etter saker i etterkant.

 

Saken er publisert 29. august og oppdatert 6. september 2017.