- Rælingen kommune er "Syngende kommune"og Rælingen kulturskole har utfordret oss til allsang. - Ingrid Dominique, sangpedagog i Rælingen Kulturskole, kommer til møtet og teksten til "Waterloo" kommer opp på skjermen. Sangen er valgt siden kulturskolen har jobbet med ABBA i år, informerer ordfører Ståle Grøtte i forkant av møtet. 

Møtet ble sendt direkte på Kommune-Tv fra kl. 16.00 og du kan se det i opptak. Bli med på allsang du også! Deretter fulgte kommunestyrets møte og sakslisten ser du nedenfor.  

 

Allsang - syngende kommune i kommunestyresalen 220622

Allsang for kommunestyret i  kommunestyresalen - "Syngende kommune" 22. juni 2022  (Kommune-TV)

 

Allsang - Waterloo - Kommunestyremøtet - podiet 220622Allsang - Abba-låten "Waterloo" - Kommunestyremøtet - Podiet 22. juni 2022 (Kommune-TV) 

 

Se mer:

Rælingen blir en "Syngende kommune"

 

Tips i Kommne-TV

Du kan bytte kamera og se enten Podiet eller Salen (se bilde nedenfor).

Podiet og Salen - Kommune-TV

Kommune-TV 

Saksliste

Utvalg/saksnr.

PS 22/45 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 22/46 Årsberetning 2021

PS 22/47 Opprettelse av kommunalt klimafond

PS 22/48 1. tertialrapport 2022

PS 22/49 Tilstandsrapport natur og miljø 2022

PS 22/50 Vedtak Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022- 2033

PS 22/51 Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør - andregangsbehandling

PS 22/52 Utbyggingsavtale for Hansefellåsen sør - andregangsbehandling

PS 22/53 Detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk - andregangsbehandling

PS 22/54 Om oppfølging av forvaltningsrevisjon infrastruktur Fjerdingby sentrum

PS 22/55 Revidert selskapsavtale Romerike Krisesenter IKS

PS 22/56 Tap av valgbarhet - flytting fra kommunen - Elias P. Belsvåg

FO 22/7 Interpellasjon - beregning av utslipp og utslippsmål for CO2

FO 22/8 Interpellasjon - ansettelse av heltidskoordinator - utvikling i heltid/deltidsfordeling

 

Se møteinnkalling og saksfremlegg som behandles i kommunestyremøtet 22.06.22.

Rælingen KommuneTv

 

Publisert første gang 16. juni 2022. Oppdatert.