Lenke til Kommune-TV  (her finner du også tidligere møter redigert etter saker. Kommune-TV finner du under Politikk på nettsidene).

Nedenfor er saksliste:

• Valg av representant til å undertegne møtebok i

Martin Ottesens permisjonsperiode

• Avvikling av kommunale heimevernsnemnder

• Høringssvar - Forslag til ny forskrift om

skogbehandling i Marka

• Revisjon av retningslinjer for kulturtilskudd

• Tap av valgbarhet - flytting fra kommunen -

Terje Granerud (AP)

• Valg av ny meddommer til meddommerutvalg ved

Nedre Romerike

Samt ev. senere innkomne saker.

 

(Bildet er fra et tidligere møte i kommunestyret).