Invitasjon folkemøte 20. oktober 2015.

Se brosjyren herRælingen kommune brosjyre om kommunereformen - september 2015

 

Rælingen kommunes arbeid med kommunereformen følger opp kommunestyrets vedtak 29. april 2015.

 

Viktige datoer i forbindelse med kommunereformen og Rælingen kommune:

2015:

Uke 39 (21.-25. september) - alle husstander i Rælingen mottar brosjyre om kommunereformen i sin postkasse.

14. oktober - resultater fra innbyggerundersøkelsen presenteres i kommunestyret.

20. oktober kl. 18.30  - folkemøte i Marikollen kultursal for alle innbyggere og interesserte der resultater fra innbyggerundersøkelsen legges frem.

2016:

5. april kl. 18.30 - folkemøte i Marikollen kultursal for alle innbyggere og interesserte. Informasjon om alternativer og folkeavstemmingen.

4. - 22. april  -  forhåndsstemming på servicetorget på Rådhuset  i forbindelse med folkeavstemming

25. april -  folkeavstemming

 

Se brosjyren herRælingen kommune brosjyre om kommunereformen - september 2015

Les mer:

Utredning av fremtidig tjenestetilbud - med vedtak i kommunestyret 26. august 2015

Resultater fra innbyggerundersøkelse der 800 innbyggere ble interjvuet

 

Vedtak i kommunestyret 29.04.2015 om kommunereformen:

"1. Kommunestyret bestiller følgende utredninger:

a. Konsekvenser for det framtidige tjenestetilbudet til Rælingens innbyggere ved en

større kommune, sammenlignet med å ha tjenestene i egen regi.

b. Konsekvenser av kommunereformen for areal- og transportutvikling og

næringsutvikling.

c. Konsekvenser for lokaldemokratiet i Rælingen dersom vi slår oss sammen med en

eller flere andre kommuner. Inkludert engasjement i frivillighet.

2. Kommunestyret vil ha følgende innbyggermedvirkning:

a. Informasjon til befolkningen, blant annet i form av publikasjoner i postkassene til folk.

b. Folkemøter i kommunens regi.

c. Innbyggerundersøkelse.

d. Rådgivende folkeavstemming våren 2016.

3. Det innhentes erfaringsmateriale for hvordan Sandefjord/Stokke/Andebu har lagt opp

innbyggermedvirkning i sine kommuner forut for kommunesammenslåing.

4. Rådmannen utarbeider tidsplan for gjennomføring av pkt. 1-3 overfor."

Les mer om kommunereformen

Artikkel er publisert 2. september 2015 og oppdatert 16. september 2015.