Kommunereformen - status og utfordringsbilde - Kommunestyremøtet 29. april 2015 (Innkalling og saksdokument)

Kommunereformen status og utfordringsbilde -  Kommunestyremøtet 29. april 2015 (Møteprotokoll med vedtak)

Se Kommunestyrets behandling av saken om Kommunereformen på Kommune-TV for 29. april 2015.

Se vedtaket fra kommunestyremøtet 29.04.2015, mer informasjon og lenker om kommunereformen: Om kommunereformen under Politikk.

Send oss gjerne dine synspunkter og innspill til: e-post: postmottak@ralingen.kommune.no , merk: Innspill kommunereformen.