Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponering. Arealdelens juridiske bindende dokumenter er plankart og planbestemmelse. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.