Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister: 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear
Kommuneplan 2022-2022 - forsidebilde

Les vår nye kommuneplan 2022-2033

Kommunestyret vedtok kommuneplan 2022-2033 Samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 27. oktober 2021. - Rælingen er en attraktiv kommune i en region med positiv utvikling og vekst. Kommuneplanen er kommunes viktigste styringsdokument for å ta vare på det vi synes er bra i Rælingen og utvikle oss der vi kan bli enda bedre. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for politiske beslutninger og for hvordan ansatte i kommunen skal jobbe. Sammen med innbyggerne vil vi bidra til at vi alle kan leve og mestre hele livet. Vi vil samarbeide med innbyggerne om å ta klimavennlige valg. Vi vil utvikle nærområder med kvaliteter. FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Rælingen kommune vil ta et medansvar for å nå målene og vår kommuneplan bygger på FNs bærekraftsmål,  innleder ordfører Ståle Grøtte i den nye planen.