Kommunestyret vedtok den 2. juni 2021 å legge kommuneplanens samfunnsdel for Rælingen ut til høring og offentlig ettersyn.

 

FNs bærekraftmål

  FNs bærekraftmål

 

Har du innspill?

Merknader og innspill til planforslaget  kan sendes elektronisk via: Høringsuttalelse (Høringsportalen)

Du kan også sende merknader og innspill som e-post til: postmottak@ralingen.kommune.no  eller som post til: Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby

Merknader og innspill merkes med saksnummer 2021/5737

 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 er tilgjengelig nedenfor og kan også hentes på Servicetorget i Rælingen rådhus i Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby. 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier - offentlig ettersyn

Saksfremlegg med protokoll - samfunnsdelen

 

Frist for å komme med innspill: Innen 6. september 2021.

 

Hva skjer etter høringen?
Alle merknader og innspill vil bli lest og vurdert. Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet på nytt av kommunestyret og vedtatt i oktober 2021.