Rælingen kommune er organisert i 31 enheter, og den samlede ledelsen i kommunen består av enhetsledere sammen med kommunedirektør og kommunalsjefene.

Eivind Glemmestad.jpgKommunedirektør Eivind Glemmestad

Ansvarlig leder for Rælingen kommune

E‑post: eivind.glemmestad@ralingen.kommune.no
Telefon: 934 34 748

 

John Kristoffersen.jpgKommunalsjef John Kristoffersen

Inngår i kommunedirektørens lederteam følger opp skole- og barnehageområdet

E‑post: john.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Telefon: 986 19 636

 

Mette Aasrud.jpgKommunalsjef Mette Aasrud

Inngår i kommunedirektørens lederteam

E‑post: mette.aasrud@ralingen.kommune.no
Telefon: 907 64 323

 

Cathrine FuruKommunalsjef Cathrine Furu

Inngår i kommunedirektørens lederteam og følger opp enheter for helse, omsorg og velferd

E‑post: cathrine.furu@ralingen.kommune.no
Telefon: 478 99 366