Kommunen arbeider med å videreutvikle informasjonen rundt arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. I løpet av høsten 2017 vil dere finne mer informasjon om hvordan arbeidet med å sette kommunedelplanens målsettinger ut i live går, sammen med informasjon om hvilke muligheter det er for å drive friluftsliv i kommunen.