Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister: 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear

Kommunale avgifter - Eiendomsgebyrer

Beskrivelse

Det er fra 2021 mulig å få faktura på kommunale avgifter 2, 6 eller 12 ganger pr. år.

Betingelsen for å få dette er at du må må opprette avtalegiro m/efaktura (e-faktura) eller autotrekk (avtalegiro). 

De som ønsker å endre antall faktureringer må sende en melding på denne eposten: vannmaler@ralingen.kommune.no 

I denne e-posten  det stå antall faktureringer du ønsker, 2, 6 eller 12. Du må også oppgi Navn, Adresse, g.nr. og b.nr. og telefonnummer. 

De som har vannmåler og månedsfakturering, vil alltid få lave fakturaer i januar og februar. I disse to månedene mangler a`konto vann og kloakk.

Grunnen til dette er at vannmåleroppgjøret først er ferdig i mars, og a`konto (forskudd inneværende år) på vann og kloakk for både januar, februar og mars kommer med fakturaen for mars.

De som betaler vann og kloakk etter areal får samme sum på fakturaen hver måned hele året.

 

Kommunale avgifter består av:

Vanngebyr

Fastledd vann privat

Kloakkgebyr

Fastledd avløp privat

Renovasjon

Feiegebyr

Vann og kloakkgebyrer beregnes enten etter arealet på boligen, Norsk Standard 3940, eller ut ifra en vannmåler.

Beløpet på fakturaen beregnes i m3.

 

Vann og kloakk etter areal:

Hele arealet innenfor husets alle vegger (BRA - brutto areal) i alle etasjer blir beregnet. ( i en bolig med  ½  øvre etasje, beregnes alt med takhøyde over 1.90 m2 + 0,6 m inn på hver side.)

Det beregnes 1,5 m3 pr. m2.

Eks. en bolig på 120 m2 beregnes på følgende måte:

120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3 (det blir fakturert for 180 m3)

 

Vann og kloakk etter måler:

De som har vannmåler må betale a’konto vann og kloakk inneværende år.

Vannmåleren skal leses av i slutten av hvert år. Det sendes ut SMS eventuelt avlesningskort i desember.

Vannmåleroppgjøret vises på fakturaen i mars hvert år. Enkelte kan da ha innbetalt for mye eller forlite a’konto foregående år.

Ved å benytte vannmåler betaler man kun for faktisk forbruk av vann og kloakk.

Alt vann inn i boligen beregnes som kloakk ut igjen.

En person (barn eller voksen) bruker ca. 50 – 60 m3 pr. år.

 

Fastledd vann/avløp privat:

Dette er en fast årlig avgift som alle husstander blir belastet. Årsgebyret er likt for alle typer boenheter. I en boligblokk med 10 boenheter, blir hver boenhet belastet, i en enebolig med en utleieleilighet, blir det belastet to årsgebyrer.

 

Renovasjon:

Alle boenheter må være tilknyttet et renovasjonspunkt, enten ved å ha egne beholdere eller være tilknyttet renovasjonsbrønner.

Det er flere størrelser på de grønne renovasjonsbeholderne. Mest brukt er 140 L. Den skal normalt holde til en husstand (3-4 pers).

Det er kun renovasjonsbeholderen til restavfall som er gebyrlagt. Dvs.  man kan ha større papirbeholder uten at gebyret øker.

 

Feiegebyr:

Alle boliger hvor det er pipe, blir automatisk belastet feiegebyr pr. pipeløp.

En del boliger har piper som ikke blir benyttet. Da er det mulig å søke feiervesenet i NRBR om gebyrfritak. Her finner du søknadsskjemaet for gebyrfritak.

 

Kommunen har ingen oversikt over når det sist ble feid, og når det neste gang blir feid. Disse spørsmålene må rettes til Feievesenet, NRBR tlf. 67910400.

 

Installere vannmåler:

Ønsker du å installere vannmåler må ta kontakt med et rørleggerfirma.

Kommunen har ingen målere for utlevering.

Når vannmåleren er installert må rørlegger fylle ut dette skjemaet

Det også sendes med bilde av vannmåleren som viser målerstand og plombering. Bildet og skjemaet sendes til vannmaler@ralingen.kommune.no

 

Målgruppe

Firma og beboere i Rælingen kommune.

Kontakt

Avdeling: Kommunalteknikk

Tjenesten oppdatert: 12.03.2021 14:09