Hva omfatter tilbudet?

  • KAD har tilgang på lege hele døgnet.
  • KAD er døgnbemannet med sykepleiere.
  • Tilgang på røntgen, CT og laboratorietjenester.

 

Hvordan innlegge pasienter i KAD?

Fastlege, legevakt og akuttmottak på sykehus kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD lege.

 

Samarbeidspartnere

KAD samarbeider med fastlege, legevaktene, akuttmottakene på sykehusene, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.

 

Beliggenhet

KAD er samlokalisert i tilknytning til legevakten i Lillestrøm og ligger rett ved kollektivterminalen mellom jernbanestasjonen og rådhuset. Adresse for Nedre Romerike KAD er Romerike Helsebygg, Dampsagveien 5, 2001 Lillestrøm.

KAD driftes av Skedsmo kommune som vertskommune.

 

Logo kommuner 2014 - samhandling.png