Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Komite for helse og sosial

Komitéen har innstillende myndighet til kommunestyret innen for sitt fagområde og har ikke beslutningsmyndighet i konkrete saker utover unntak som er særskilt bestemt. Komitéen kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes.
Komitéen må aktivt bruke sin initiativrett til å ta opp aktuelle saker/spørsmål  innenfor sine respektive områder.

Komitéen kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker som de har til behandling.
Komitéen kan be om å få til behandling alle saker som de mener berører komiteenes arbeidsområder. Komiteene kan komme med innspill og merknader til sakene dog uten å fatte vedtak som omfatter de økonomiske rammer for sakene.

Se oversikt over medlemmene og møter her

Skjema