Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. februar kl. 12:03

Søknadsfrist barnehageplass er 1. mars

Les mer clear

Utvalg for helse og sosial

Utvalget har innstillende myndighet til kommunestyret innen for sitt fagområde og har ikke beslutningsmyndighet i konkrete saker utover unntak som er særskilt bestemt. Utvalget kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes.
UTvalget må aktivt bruke sin initiativrett til å ta opp aktuelle saker/spørsmål  innenfor sine respektive områder.

Utvalget kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker som de har til behandling.
Utvalget kan be om å få til behandling alle saker som de mener berører komiteenes arbeidsområder. Utvalgene kan komme med innspill og merknader til sakene dog uten å fatte vedtak som omfatter de økonomiske rammer for sakene.

Se oversikt over medlemmene og møter her

Hanne Fjerdingby Olsen
Hanne F. Olsen - leder

Skjema