Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ opprettet med hjemmel i forvaltningslovens § 28. 2. ledd, og består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av kommunale organer med unntak av kommunestyret, og hvor klagebehandlingen ikke følger av særlov. 
Klagenemnda kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen.

Se oversikt over klagenmndas medlemmer og møter her

Skjema