I  2014 var det Fraspark Hurdal som fikk prisen fordi de med arrangementet «Spark VM utfor» etablerte en folkefest og engasjement som er tuftet på bygdas naturlige fortrinn.

Kjenner du noen som bør være kandidat til Akershusprisen 2015? Send inn dit forslag!

Kandidatforslagene kan sendes som mail med begrunnelse til: postmottak@akershus-fk.no.
Forslaget merkes: «Akershusprisen 2015».

Frist for å komme med forslag er mandag 15 desember 2014

 

Mer om Akershusprisen og hvem som kan nomineres

Akershusprisen er en pris som kan tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har bemerket seg med ekstraordinær innsats innenfor feltene folkehelse, frivillighet, likestilling, kultur, næring eller trafikksikkerhet. Prisen skal gå til en initiativrik person, en lokal forening eller en gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt lokalsamfunn. Akershusprisen er på kr 50 000,- og vil bli delt ut på Akershustinget 26. januar 2015.

Akerhusprisen - Akershus fylkeskommunes nettsider