Kanadagås er etter hvert blitt en vanlig art i Norge med forholdsvis stor utbredelse. Arten er svartelistet i kategorien svært høy risiko (SE) av Artsdatabanken.

Rælingen har hatt problemer med kanadagås ved de to badevannene Myrdammen og Åmotdammen med tilgrising av ekskrementer. Store mengder ekskrementer fra kanadagås er en viktig bidragsyter til dårligere vannkvalitet. Problemet var lenge økende og kommunen brukte betydelige ressurser for å rydde badeplassene. Problemet er senere redusert som følge av at det siden 2008 er iverksatt tiltak (punktering av egg og skadefelling) for å redusere bestanden rundt sanitære anlegg.

For å gjennomføre tiltak knyttet til bekjempelse av kanadagjess må kommunen ha en godkjent plan for dette, Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune, samt ha tillatelse til tiltak vi ønsker å gjennomføre hvert år. Det er Fylkesmannen som godkjenner kommunens handlingsplan, samt gir tillatelse til gjennomføring av eggpunktering.