Postliste

All post til og fra Rælingen kommune er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Postlista viser både inn- og utgående post.

For dokumentasjon/saker som ikke finnes i postlista, kan du be om innsyn ved å kontakte postmottak@ralingen.kommune.no. Oppgi så konkrete opplysninger som mulig.

Dersom du skal kontakte oss og henvendelsen innebærer personsensitive opplysninger eller andre sensitive opplysninger, send din henvendelse via eDialog.

 

Byggesaker

Byggesaker søkes opp via postlistene. Alle saker har fått nye saksnumre i 2021. Følger du en byggesak, vil vi derfor anbefale at du søker på gårdsnummer/bruksnummer eller gateadresse for å få treff.

Politiske møter og utvalg

Møtekalender for politiske møter og utvalg fra 2021. Her legges også saksdokumenter og protokoller for de ulike møter og utvalg ut.

Møtekalender for politiske møter og utvalg 2005–2020, med møteprotokoller og møteinnkallinger. Se brukerveiledning for hvordan du navigerer til møtene.

Kommunestyremøter: Du kan følge kommunestyremøter direkte. Opptakene er også tilgjengelig i etterkant på kommune-TV.