Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsatsteamet

Beskrivelse

Innsatsteamet er en tverrfaglig tjeneste bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Våre tjenester er intensiv spesialisert tverrfaglig rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Tjenestene er tidsavgrenset til 8 uker. Våre oppgaver er blant annet å trene på daglige aktiviteter, å gi medisinske råd og å orientere om ulike tjenester og tilbud i kommunen.

Målgruppe

Tjenesten er for deg som har behov for et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg enten etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling eller som forebyggende tiltak for å kunne fortsette å bo i eget hjem.

Kriterier/vilkår

Du må være motivert for trening og for å jobbe målrettet med hensikt om å bli mest mulig selvhjulpen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Selvbetjening i menylinjen på nettsidene. Du kan kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 for å få hjelp til å søke om tjenester fra Innsatsteamet.

Saksbehandling

Alle henvendelser til Innsatsteamet blir behandlet fortløpende i samarbeid med saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester. Det er ikke vedtak på tjenestene fra Innsatsteamet.

Tjenesten oppdatert: 07.08.2014 12:37