Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste.  Den samler helseopplysninger om deg som er viktig dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal inneholder informasjon fra offentlige registre, kritisk informasjon registrert av legen din opp opplysninger du selv legger inn.

 

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

  • Dine egne registereringer
  • Kritisk informasjon
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjon hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din. Kjernejournal vil bidra til tryggere behandling og kan redde liv.

Behandlende lege - tegning.jpg

Mer om kjernejournal:

 

Aktuelt: