13.oktober.2020 fikk en ansatt ved Løvenstad skole påvist Covid-19. Kommuneoverlegen og skolen iverksatte umiddelbart tiltak for å unngå videre smitte. Kommuneoverlegen gjorde smitteoppsporing. Totalt ble 43 elever og 5 ansatte satt i karantene.

Det har ikke blitt påvist videre smitte til verken elever eller andre ansatte på skolen. Skolen har gått tilbake til ordinær drift igjen. Alle barn og ansatte som har vært i karantene, er tilbake på skolen.

 

Se mer om koronavirus