En elev på 4. trinn ved Rud skole har fått påvist covid19. Smitterisikoen i den aktuelle saken vurderes som relativt liten, men det kan ikke utelukkes smittsomhet de siste dagene i uke 49. Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjort smitteoppsporing. 22 elever og 4 ansatte som kan ha vært utsatt for smitte blir regnet som nærkontakter, og skal være i karantene.

Det er ikke mistanke om annen smitte ved Rud skole. For alle andre elever og ansatte vil det være vanlig skolehverdag. Dette gjelder også for søsken til de som er i karantene. De vanlige anbefalingene gjelder for når man skal holde seg hjemme og teste seg.

 

Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Hold deg hjemme ved uavklart sykdom

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og egen kohort

- Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden

Ved spørsmål, ta kontakt med skolen. 

 

Mer om: Koronavirus (samleartikkel på våre hjemmesider.)