En person ved Nordby skole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smittesporing. Elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte skal være i karantene til søndag 31.01.2021 kl. 15. Det er per nå ikke mistanke om annen smitte på Nordby skole.

 

Ved spørsmål, kontakt Nordby skole

Mer om koronavirus - testing - vaksinering - regler (tematisk samleartikkel på våre hjemmesider)