1 ansatt på Blystadlia skole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smittesporing. Elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte, skal være i karantene til fredag 12.2 kl.16. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Blystadlia skole.